Wydania konferencyjne 2016

Monografia

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

KREOWANIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI

Redakcja Naukowa

Kiełtyka Leszek

Waldemar Jędrzejczyk

Paweł Kobis