Imię

Nazwisko

Stopień/Tytuł naukowy

Nazwa reprezentowanej uczelni/instytucji:

Stanowisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Status uczestnictwa:

Uczestnictwo w konferencji z artykułemPublikacja artykułu bez uczestnictwaUczestnictwo w konferencji bez artykułu

Zgłaszam artykuł pt.:

Współautorzy artykułu (jeśli są):


Prosimy o wpisanie kompletnych danych do wystawienia faktury VAT: