Obszar organizacyjno-naukowy konferencji

Organizatorzy

  Instytut Informacyjnych Systemów Zarządania Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Czestochowa Komitet programowo-organizacyjny Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz –…

Komitet naukowy

Prof. Leszek Kiełtyka (Przewodniczący komitetu naukowego)  – Politechnika Częstochowska Prof. Ewa Bojar – Politechnika Lubelska Prof. Mariusz Bratnicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach…

Obszary tematyczne

Ewolucjonizm w zarządzaniu Metody badań nad behawioralnymi wątkami we współczesnym zarządzaniu organizacjami Nurty behawioralne a współczesne paradygmaty w naukach o…

Organizatorzy konferencji

Od pierwszej edycji organizatorami Konferencji Naukowej "Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami" są:

Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, Prof. PCz

Przewodniczacy konferencji

Organizator konferencji

Dr hab. inż. Robert Kucęba, Prof. PCz

Sekretarz programowo-organizacyjny

Organizator konferencji

Dr inż. Paweł Kobis

Sekretarz naukowy

Organizator konferencji

Dr inż. Artur Wrzalik

Sekretarz organizacyjny

Organizator konferencji