Instytut Informacyjnych Systemów Zarządania

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Czestochowa

Komitet programowo-organizacyjny

Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz – Przewodniczący konferencji
Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz – Sekretarz programowo-organizacyjny
Dr inż. Paweł Kobis – Sekretarz naukowy
Dr inż. Artur Wrzalik – Sekretarz organizacyjny
Dr inż. Edyta Kulej-Dudek
Dr inż. Paula Pypłacz
Dr inż. Mariusz Pudło
Dr inż. Adam Sokołowski
Mgr Grzegorz Chmielarz

 

Adres Do Korespondencji

Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19 B
42-218 Częstochowa

tel. 1: + 48 34 3250 312
tel. 2: + 48 34 3250 304

e-mail: konferencja@behawioralizm.pl
URL: www.behawioralizm.pl