Prof. Leszek Kiełtyka (Przewodniczący komitetu naukowego)  – Politechnika Częstochowska

Prof. Ewa Bojar – Politechnika Lubelska

Prof. Mariusz Bratnicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. Stanisław Brzeziński – Politechnika Częstochowska

Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska – Uniwersytet Łódzki

Prof. Felicjan Bylok – Politechnika Częstochowska

Prof. Paweł Cabała – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Iwona Chomiak-Orsa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Adam Czerwiński – Uniwersytet Opolski

Prof. Stanisław Gędek – Politechnika Rzeszowska

Prof. Aldona Glińska-Neweś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. Konrad Głębocki  – Politechnika Częstochowska

Prof. Barbara Gołębiewska  – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Piotr Górski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Marek Grzybowski – Akademia Morska w Gdyni

Prof. Robert Janik – Politechnika Częstochowska

Prof. Wojciech Jarecki – Uniwersytet Szczeciński

Prof. Dorota Jelonek – Politechnika Częstochowska

Prof. Irena Jędrzejczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Jacek Jóźwiak – Politechnika Częstochowska

Prof. Lilia Knop – Politechnika Śląska

Prof. Sebastian Kot – Politechnika Częstochowska

Prof. Mirosław Kwieciński – Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

Prof. Aleksandra Kuzior – Politechnika Śląska

Prof. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka

Prof. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska

Prof. Jerzy Mikulik – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Tomasz Nitkiewicz – Politechnika Częstochowska

Prof. Paweł Nowodziński – Politechnika Częstochowska

Prof. Arnold Pabian – Politechnika Częstochowska

Prof.  Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Adam Peszko   – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Prof. Paweł Pietrasieński – Szkoła Główna Handlowa

Prof. Andrzej Pomykalski – Społeczna Akademia Nauk

Prof. Maria Romanowska – Szkoła Główna Handlowa

Prof. Magdalena Rzemieniak – Politechnika Lubelska

Prof. Klaudia Smoląg – Politechnika Częstochowska

Prof. Beata Skowron-Grabowska – Politechnika Częstochowska

Prof. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. Jan Stachowicz – Politechnika Śląska

Prof. Beata Ślusarczyk – Politechnika Częstochowska

Prof. Włodzimierz Sroka – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof. Stefan Trzcieliński – Politechnika Poznańska

Prof. Zofia Wyszkowska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Prof. Maciej Zastempowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika  Warszawska