Prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Kucęba – Z-ca Dyrektora Instytutu Informacyjnych Systemów Zarządzania w Politechnice Częstochowskiej.

Przedstawiciel Politechniki Częstochowskiej w Stowarzyszeniu Klaster 3×20 w Gliwicach, Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa o/Cz-wa, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Zarządzania w Politechnice Częstochowskiej w kadencji 2008-2012. Absolwent Wydziału Elektrycznego PCz. Praca doktorska “Zarządzanie nośnikami energii cieplnej – perspektywa regionalna” (Orgmasz Warszawa, 2000), habilitacja “Wirtualna elektrownia. Wybrane aspekty organizacji i zarządzania podmiotami generacji rozproszonej” (SGH w Warszawie, 2012). Zainteresowania naukowo-badawcze Dr hab. inż. Roberta Kucęby Prof. nadzw., dotyczą w szczególności: systemów informatycznych zarządzania, sztucznej inteligencji, cloud computing, gospodarki energetycznej, wirtualizacji procesów zarządzania, zarządzania środowiskiem, energetyki prosumenckiej, zarządzania podmiotami rynków energii, odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych. Wyniki  jego badań prezentowane były na uczelniach oraz konferencjach m.in. w: USA, Japonii, Brazylii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Singapurze, Chinach, Australii. Wykonawca (w jednym projekcie kierownik): 5 projektów badawczych finansowanych przez MNiSWo następującej tematyce: „Opracowanie algorytmu do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu”; „Model adaptacji Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji w przedsiębiorstwie”; „Model organizacji samouczącej się w wirtualnym środowisku zarządzania” (Kierownik projektu – dot. Wirtualnej Elektrowni); „Wykorzystanie systemów wieloagentowych i integratorów przepływu informacji w zarządzaniu informacją rynkową”; „Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych”. Ekspert w projekcie „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” – EKSPERT-SITR Spółka z o.o. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego w Koszalinie UDA-POKL.02.01.01-00-400/13 (Projekt finansowany ze środków UE ze środków EFS). Ekspert w projekcie „NATURAL GREEN MARKETING, nr POKL.02.01.01-00-052/13 (Projekt finansowany ze środków UE ze środków EFS).