Dr inż. Paweł Kobis – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracownik Instytutu Informacyjnych Systemów Zarządzania od 2001 roku (przekształconym w 2014 roku z Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania). W pracy naukowej podejmuje tematykę związaną z szeroko pojętymi problemami zarządzania informacją w przedsiębiorstwach, szybkiej i skutecznej wymiany danych poprzez korporacyjne sieci komputerowe oraz globalną sieć Internet z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemów informatycznych. W obszarze zainteresowań istnieją również zagadnienia dotyczące implementacji systemów wspomagających grupowe podejmowanie decyzji bazujących na technologii transmisji grupowej. W swoich badaniach i publikacjach koncentruje się również na płaszczyźnie jakości systemów informacyjnych szczególnie w aspekcie powszechnej wirtualizacji zasobów niematerialnych przedsiębiorstw.

W lipcu 2010 roku obronił pracę doktorską nt. „Wpływ grupowych systemów wspomagania decyzji na usprawnianie zarządzania dużymi przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie.

Od roku 2005 jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) uhonorowanym w 2010 roku Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa. Pełni funkcję członka zarządu oddziału częstochowskiego TNOiK. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych, w tym rozdziałów monografii, książek, publikacji w czasopismach, zeszytach naukowych oraz publikacji konferencyjnych w języku polskim i angielskim. Jest również redaktorem naukowym 6 monografii naukowych.

W trakcie pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej otrzymał wiele nagród Rektora Politechniki Częstochowskiej w tym: nagrody zespołowe I, II i III stopnia.

Od 2015 roku pełni funkcję Redaktora opracowania elektronicznego czasopisma „Przegląd Organizacji”.

Dr inż. Paweł Kobis od pierwszej edycji Konferencji “Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami” pełni funkcję sekretarza naukowego.

Jest również członkiem Komitetu Organizacyjnego cyklicznie odbywającej się Międzynarodowej Konferencji nt. “Multimedia w Biznesie” (2017 rok – sekretarz naukowy) oraz „IT w organizacjach Gospodarczych” (2016 rok – sekretarz naukowy).