Dr inż. Artur Wrzalik  – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, członek zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa, ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight 2020.

Autor i współautor ponad  60 publikacji naukowych, wykonawca licznych projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW, sekretarz organizacyjny wielu konferencji naukowych, w tym cyklicznie odbywającej się Międzynarodowej Konferencji Multimedia w Biznesie, współautor projektu systemu informacyjnego w ramach rozwiązań e-government dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie, trener w licznych kursach i szkoleniach organizowanych dla młodzieży, dorosłych i osób podnoszących kwalifikacje w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zainteresowania naukowo-badawcze dra inż. Artura Wrzalika zorientowane są przede wszystkim na psychologiczną teorię decyzji, modelowanie procesów decyzyjnych,  funkcjonowanie systemów informatycznych zarządzania, metody sztucznej inteligencji, ekoinnowacje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, środowiskowe aspekty energetyki prosumenckiej.